Bitcoin dla początkujących

Będąc nowym użytkownikiem systemu Bitcoin nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy, by móc z niego korzystać. Wystarczą podstawy, które są zdecydowanie mniejsze, niż cała wiedza, jaką należy posiadać, by móc korzystać chociażby z konta w banku. Poniższy poradnik Bitcoin przybliży lepiej cały wspomniany już wyżej system. Najważniejszą rzeczą jest zainstalowanie wybranego modelu portfela na komputerze lub na swoim telefonie. Kolejno zostaje wygenerowany unikalny adres, który jest przypisany do danego użytkownika. Nie istnieje żadne ograniczenie w ilości adresów, które chce się posiadać. Można ich wygenerować niezmierzoną ilość dla własnych potrzeb. Jeżeli właściciel takiego adresu ma życzenie, może ujawnić swój adres znajomym, rodzinie, czy innym osobom, by mogły przekazać mu określoną kwotę monet. To świadczy o tym, że metoda działania całego systemu bardzo przypomina zwyczajne wysyłanie i odbieranie e-maili. Poradnik Bitcoin pomoże w zrozumienia również takiego pojęcia, jak saldo. Jest ono wynikiem całego łańcucha bloków, który stanowi współdzielony zapis wszystkich transakcji, jakie stanowią składową całego systemu. Każda dokonana transakcja jest w nim zapisana. Od tej reguły nie istnieją żadne wyjątki. Nie można również cofnąć dokonanego transferu monet. Jest to nieodwracalne. Dzięki odpowiedniej weryfikacji wydawanych i otrzymywanych monet można być pewnym, że wydane monety naprawdę należały do wydającego. Kryptografia wymusza, by w całym łańcuchu panował porządek zgodnie z zasadami chronologii. Poradnik Bitcoin poradnik bitcoin oferuje również wyjaśnienie procesu całej transakcji w tym systemie. Jest to bowiem transfer wybranej kwoty z jednego portfela do drugiego. Każdy taki zapis zostaje potem uwzględniony w całym łańcuchu blokowym. Każdy portfel ma swój własny klucz prywatny, który stanowi tajną informację. Nie jest on dostępny dla wszystkich użytkowników. Jest to forma hasła, która decyduje o dostępności do danego konta. Nazywa się je również seedami. To właśnie one są używane do podpisywania dokonanych transakcji.